เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

เสวนา "ขอให้เป๊ะเปิดให้ปัง ต้องมาฟังให้เข้าใจ กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"

           นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานเปิดงานเสวนา "ขอให้เป๊ะเปิดให้ปัง ต้องมาฟังให้เข้าใจ กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมุมมองที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์