เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

คต.ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทย...ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

           - นางดวงพร  รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานและปาฐกาถาพิเศษ "คต.ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทย...ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0" วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

            - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า ระหว่างนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย