เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

งาน APi Parade 2019 ณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

           นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน APi Parade 2019 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ 

           พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรม ระหว่าง กรมการค้าต่างประเทศ กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ

         ภาพงานสัมมนา APi Inspirational Talk 2019 “เพราะความสำเร็จเกิดจากแรงบันดาลใจ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สร้างโอกาสทางธุรกิจจากสินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมถึงกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์มาให้ความรู้กันอย่างคับคั่ง