เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน YEN-D Season V

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Season V) วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์