เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

แถลงข่าวกิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร หรือ Agri Plus Award 2019 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

           ภาพงานแถลงข่าวกิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร หรือ Agri Plus Award 2019 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองอธิบดีการมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน การประกวด Agri Plus Award 2019 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักวิจัย ร่วมส่งผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ เพื่อแสดงศักยภาพ สร้างการรับรู้ และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com หรือติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-346-9000 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 นี้