เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การประชุมโครงการอบรม The Executive Leadership Program for Thailand

          นายชุตินันท์  สิริยานนท์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรม The Executive Leadership Program for Thailand วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ