เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีในโอกาส นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์