เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กรมสรรพสามิตนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ "สถาปัตยกรรมองค์กร ก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล"

           นายวันชัย  วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนางสาวมณฑา  พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ "สถาปัตยกรรมองค์กร ก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล" วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์