เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สัมมนาหัวข้อเรื่อง “การค้าก้าวไกล...ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์”

          นางชนินทร หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การค้าก้าวไกล...ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์” ในวันพฤหัสบดีที่  13  ธันวาคม  2561 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี