เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

Welcome The Singapore Maiay Chamber of Commerce and Industry (SMCCI) and Singapore Enterprises 11-13 Decemaber 2018

          นายวันชัย  วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนภาคเอกชนจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมการค้าต่างประเทศ