เปลี่ยนการแสดงผล

THE INDIA OPPORTUNITY

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

      "THE INDIA OPPORTUNITY"  (ปิดรับสมัคร)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย Invest India และกรมการค้าต่างประเทศ
Download กำหนดการ


     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)


หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันเวลาราชการ)