เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ จังหวัดตาก"

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 (วันที่ 5 เมษายน 2562 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)


>Download< เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์