เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า 5 ครั้งที่ 2"

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 8-13 มีนาคม 2562 (วันที่ 13 มีนาคม 2562 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)


>Download< เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์