เปลี่ยนการแสดงผล

India your destiny, your new destination

กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

   (ตรวจสอบรายชื่อภายหลังจากลงทะเบียนสัมมนา 1-2 วันทำการ)

หมายเหตุ : กรมฯ จะส่งเมล์ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ภายหลังจากตรวจสอบรายชื่อ (เนื่องจากมีผู้แอบอ้างชื่อบริษัทเข้าร่วมสัมมนา)


(Download กำหนดการสัมมนา)