เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

หน้าแรกเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศด่วนที่สุด ขอเลื่อนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ใหม่ จากวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ไปก่อน
ทั้งนี้กรมฯ จะแจ้งกำหนดวันประกาศใช้งานให้ทราบต่อไปกรมฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-547- 4819 หรือ 02-547- 4830


บริการจากกรมDFT Service

ระบบบริการ  e Service
บริการข้อมูล Information
กฎหมาย Law
กฎหมาย Law

ข่าวสารDFT NEWS

 
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 
ข่าวอบรม / สัมมนาทั้งหมด
 
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด