เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

หน้าแรกเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการ (วันเสาร์) เริ่มวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
(วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ) เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)
(คลิกรายละเอียด)


บริการจากกรมDFT Service

ระบบบริการ  e Service
บริการข้อมูล Information
กฎหมาย Law
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือประชาชน
e-book

ข่าวสารDFT NEWS

 
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 
ข่าวอบรม / สัมมนาทั้งหมด
 
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด