เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ

สำนักงานสาขา
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์. 02-5474771
 โทรสาร.   02-5474791-2
สำนักงานสาขา
ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย)

444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์. 02-249-2106 ,02-249-3978
สำนักงานสาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัด สมุทรปราการ

999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์. 02-134-0941, 02-134-0942 ,02-134-0944
สำนักงานสาขา
ศูนย์แสดงสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดา
 

22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 โทรศัพท์. 02-512-0123 ต่อ 818, 820 
 โทรสาร.   02-512-5748, 02-512-3055

แผนที่ กรมการค้าต่างประเทศ