เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศการต่ออายุทะเบียนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามความตกลง AFTA และ WTO สินค้าเกษตร 17 รายการ ภายในเดือนธันวาคม 2560 | 3470 

ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร ภายใต้ AFTA และ WTO นอกโควตา 

ได้แก่ กาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าว เมล็ดถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง กระเทียม พริกไทย หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ ลำไยแห้ง ไหมดิบ และข้าว 

ต้องยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ภายในเดือน ธันวาคม 2560 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 โทร. 0 2547 4829 และ 0 2547 4837 

โดยยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิกขั้นตอนเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ