เปลี่ยนการแสดงผล

สัมมนาเรื่อง สร้างโอกาสต้องไม่พลาดการใช้สิทธิ FTA และการรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2560
เพื่อร่วมเป็นกิจกรรมในงานสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 97 ปี โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้รับบริการ 

ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)


แบบลงทะเบียน

  • รหัส - หมายเลข