เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าขอเชิญเข้าร่วม "การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 304 | ปิดรับสมัคร 

เอกสารแนบ