เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา และกิจกรรมคู่ขนานเนื่องในโอกาสผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเดินทางเยือนประเทศไทย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว (คลิกสมัคร) | 299 | ปิดรับสมัคร 

เอกสารแนบ