เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Industry Outreach: ติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. TCWMD และระบบ e-TCWMD" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (พระนครศรีอยุธยา ) วันที่ 26 มีนาคม 2562 (ระยอง เปลี่ยนแปลงวันที่สัมมนา) และวันที่ 28 มีนาคม 2562 (ชลบุรี เปลี่ยนแปลงวันที่สัมมนา ) คลิกสมัคร | 3222 | ปิดรับสมัคร 


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Industry Outreach: ติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. TCWMD และระบบ e-TCWMD"
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
     ณ โรงแรม แคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     เปิดรับจำนวน 90 ท่าน (ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัทละ 1 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Industry Outreach: ติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. TCWMD และระบบ e-TCWMD"
     วันที่ 26 มีนาคม 2562 (เปลี่ยนแปลงวันที่สัมมนา)
     ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง
     เปิดรับจำนวน 90 ท่าน (ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัทละ 1 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Industry Outreach: ติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. TCWMD และระบบ e-TCWMD"
     วันที่ 28 มีนาคม 2562 (เปลี่ยนแปลงวันที่สัมมนา)
     ณ โรงแรม เคปราชา จังหวัดชลบุรี
     เปิดรับจำนวน 90 ท่าน (ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัทละ 1 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)


หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กลุ่มงาน TCWMD กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ 
เบอร์โทรศัพท์ 02 547 4771-86 ต่อ 4714, 4713, 4710   หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

เอกสารแนบ