เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. เข้ม! จับตาเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย| 230 

กรมการค้าต่างประเทศเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยใช้ระบบตรวจพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าและติดตามสถานการณ์การนำเข้า เพื่อป้องกันการใช้ไทยเป็นฐานในการหลบเลี่ยงการถูกตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า (Circumvention) มั่นใจรับมือสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีนได้เต็มที่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปใช้มาตรการต่อจีน ซึ่งมีการนำสินค้าจีนเข้ามาในไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐ รวมทั้งเฝ้าระวังบริษัทฯ ที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทาง โดยอาจแอบอ้างประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบจากสงครามการค้า โดยใช้ฐานข้อมูลระบบตรวจพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าและติดตามสถานณ์การนำเข้า เพื่อป้องกันการใช้ไทยเป็นฐานในการหลบเลี่ยงการถูกตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า (Circumvention) และหากพบว่าสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ไม่ได้ถิ่นกำเนิดไทย กรมฯ จะจัดทีมเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบสถานประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของถิ่นกำเนิดสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐฯ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ รวมทั้งจะประสานกับศุลกากรสหรัฐฯ เพื่อดำเนินมาตรการกับผู้ประกอบการไทย และผู้นำเข้าสหรัฐฯ รายนั้นต่อไป

การเข้มงวดในการตรวจสอบดังกล่าว จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สหรัฐฯ ว่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯ มีถิ่นกำเนิดไทยจริง ตลอดจนส่งผลดีแก่ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าได้ถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้า และสามารถส่งสินค้าไปเจาะตลาดสหรัฐฯ แทนสินค้าจากจีนที่ถูกใช้มาตรการทางการค้าได้เพิ่มมากขึ้น

นายอดุลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังหลากหลายประเภท และครอบคลุมหลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าเครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรเครื่องใช้กลและส่วนประกอบ เหล็ก อะลูมิเนียม น้ำผึ้งธรรมชาติ ที่นอน ถังเบียร์ สแตนเลส เครื่องสูบของเหลว กล้องถ่ายโทรทัศน์ มอนิเตอร์และเครื่องฉาย ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ มอเตอร์กระแสสลับ และตู้เย็น เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นรายการสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการนำสินค้าจากจีนเข้ามาในไทยแล้วส่งออกไปสหรัฐฯ โดยใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของไทย

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่สหรัฐฯ ใช้มาตรการต่อสินค้าจีน ส่งผลให้สินค้าของไทยหลายรายการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ มีการขยายตัวในอัตราสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานยนต์ และตู้เย็น จึงนับเป็นโอกาสของไทยที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจากสถานการณ์สงครามทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร 0 2547 4856 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ