เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. แจ้งเลื่อนการบังคับใช้ Form E ฉบับใหม่| 378 

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งผู้ส่งออก เลื่อนการบังคับใช้ Form E ฉบับใหม่ออกไปก่อน แต่ไม่กระทบต่อการใช้สิทธิลดภาษีนำเข้าในการส่งสินค้าไปจีน เหตุยังใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ฉบับปัจจุบันต่อไปได้จนกว่าจีนจะดำเนินการกระบวนการภายในเพื่อรับรองการบังคับใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับปรับปรุงและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ฉบับใหม่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จำเป็นต้องเลื่อนการนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน รูปแบบใหม่ หรือ Form E ใหม่ มาออกให้แก่ผู้ประกอบการที่ส่งออกไปจีนออกไปก่อน เนื่องจากสภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Council) ยังไม่อนุมัติพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลง (Upgrading Protocol) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ในส่วนของกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ส่งผลให้ Form E ใหม่ ไม่สามารถนำไปใช้ยื่นขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากศุลกากรจีนได้

“ปัญหาความล่าช้าดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์อาเซียน-จีนของไทย ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไปจีนยังสามารถขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภาษีนำเข้า 0% สำหรับสินค้ากว่า 8,000 รายการ ได้ตามปกติโดยยื่น Form E ปัจจุบัน ต่อศุลกากรจีนประกอบการนำเข้าเช่นที่ปฏิบัติมาโดยตลอด”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า โทร. 02-547-4819 หรือเว็บไซต์ www.dft.go.th หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

เอกสารแนบ