เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ย้ำ! จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง| 40 

คต. ย้ำ! จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ คต. เดินหน้าเต็มกำลัง จัดสัมมนายกระดับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว รองรับยุคดิจิทัล พร้อมยืนยันรักษามาตรฐานบริการที่ดีต่อไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ "ขอให้เป๊ะ เปิดให้ปัง ต้องมาฟังให้เข้าใจกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตัวแทนภาครัฐ เอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมพูดคุย เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน

ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมาก โดยได้จัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นเมื่อปี 2547 ซึ่งกรมฯ มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการทั้งแบบออฟไลน์และทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีถึง 2 ปีซ้อน (ปี 2560 – 2561) และมีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2561 มีผู้เข้าใช้บริการจำนวน 414,659 คน เพิ่มขึ้น 104.54% จากปี 2560 ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการจำนวน 202,727 คน สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2562) พบว่ามีผู้เข้ารับบริการแล้วจำนวน 230,294 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีงบประมาณก่อนหน้า 72.6%

“ปัจจัยที่ทำให้สถิติการขอรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารจากกรมฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นเพราะผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องกระตือรือร้นที่จะรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองให้มากที่สุด และกรมฯ ก็ได้ปรับบทบาทการประชาสัมพันธ์เป็นเชิงรุกมากขึ้น มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยไม่ต้องรอให้เกิดข้อสงสัย นอกจากนี้ยังมีการเปิดช่องทางในการตอบข้อสงสัยให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบของสายด่วน 1385 เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ และการ Walk - in” นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติม

กรมฯ ยืนยันจะรักษามาตรฐานการบริการที่ดี และมากไปกว่านั้นคือความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับการใช้ Platform ที่ทันสมัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น โดยมีแผนจะนำระบบ Application เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความครบถ้วนของข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบ Call Center เพื่อรองรับการให้บริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการกว่า 500 สายต่อวัน และพัฒนาศูนย์ DFT Center เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และข้อคำปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมในการเป็นหน่วยงานหลักที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ภายในปี 2564 และก้าวขึ้นเป็น SMART MENTOR ที่รอบรู้ รวดเร็ว โปร่งใส และเชื่อถือได้” นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติม

******************************

เอกสารแนบ