เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 ผู้ส่งออกเฮ ตุรกียุติการไต่สวนมาตรการ AD สินค้ากลุ่มใยยาวสังเคราะห์จากไทย| 146 

ผู้ส่งออกเฮ ตุรกียุติการไต่สวนมาตรการ AD สินค้ากลุ่มใยยาวสังเคราะห์จากไทย

กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งข่าวดีผู้ประกอบการไทย ตุรกีประกาศยุติการไต่สวนมาตรการ AD สินค้ากลุ่มใยยาวสังเคราะห์อะคริลิกหรือโมดาคริลิกจากไทย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ หน่วยงานผู้ไต่สวนของตุรกี ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ ที่ดำเนินการพิจารณากำหนดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Measure: AD) ในสินค้ากลุ่มใยยาวสังเคราะห์อะคริลิกหรือโมดาคริลิก (Acrylic or Modacrylic) จากไทย พิกัดศุลกากรตุรกีที่ 5501.30.00.00.00 ได้ประกาศผลการดำเนินการให้ยุติการไต่สวนสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้เปิดไต่สวนมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561

สาเหตุที่ได้ยุติการเปิดไต่สวน เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอให้ไต่สวนได้ถอนตัวจากการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว โดยมีผลบังคับทางกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการยุติการไต่สวนมาตรการ AD ของตุรกีในครั้งนี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดสินค้ากลุ่มนี้ในตุรกีได้ต่อไป

***************************

เอกสารแนบ