เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ส่งเสริมผู้ประกอบการ YEN-D ติดอาวุธการบริหารจัดการนวัตกรรม| 120 

คต. ส่งเสริมผู้ประกอบการ YEN-D ติดอาวุธการบริหารจัดการนวัตกรรม

กรมการค้าต่างประเทศ จับมือ AOTS ส่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเครือข่ายโครงการ YEN-D ไปแดนอาทิตย์อุทัย เปิดประสบการณ์เรียนรู้การบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) และ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) คัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเครือข่ายโครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network Development Program) จำนวน 13 คน เข้าร่วมอบรม “โครงการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติแบบญี่ปุ่น : การบริหารจัดการนวัตกรรม” Practice-based management in Japan – Management Innovation Starting from 5S ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยผู้เข้ารบการอบรมในครั้งนี้ จะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบมีนวัตกรรม กระบวนการสร้างองค์กรและความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคล รวมถึงวิธีการเพิ่มยอดขายและผลกำไร ภายใต้ “กลยุทธ์การปฏิบัติในญี่ปุ่น” และยังมีการลงพื้นที่เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่นอีกด้วย ถือเป็นการเปิดมุมมอง ทัศนคติ และพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กร ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ และนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สำหรับ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) เป็นองค์กรของญี่ปุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ หรือ Ministry of Economy, Trade and Investment (METI) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศต่างๆ โดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) เป็นผู้ประสานงานในการอบรมครั้งนี้

ทั้งนี้ ในปี 2561 กรมฯ ได้ส่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเครือข่ายโครงการ YEN-D เข้าร่วมอบรมในโครงการ Executive Leadership Program for Thailand ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือของ AOTS มาแล้ว โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอบรมต่างๆ ของ AOTS โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือ Start Up รวมทั้งผู้ที่เป็นทายาทรับช่วงกิจการ ดังนั้น กรมฯ จะร่วมมือกับ AOTS เพื่อส่งผู้ประกอบการ YEN-D ให้เข้ารับการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมอบรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

***************************

เอกสารแนบ