เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติวเข้มผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า| 73 

คต. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติวเข้มผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

กรมการค้าต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA 12 ฉบับ วิธีการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า พร้อมเปิดคลินิกให้ความรู้งานบริการต่างๆ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลาม เผยปี 62 มีแผนลุยจัดอีก 4 ครั้ง ผู้สนใจเตรียมตัวสมัครได้เลย ฟรีตลอดงาน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “การค้าก้าวไกล...ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์” ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) และขั้นตอนการยื่นตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พร้อมกับจัดการอภิปราย “ความคืบหน้าการเจรจาล่าสุด ภายใต้กรอบความตกลงทั้ง 12 กรอบ” รวมถึงการเปิดคลินิกรู้เท่าทันกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าในด้านต่าง ๆ ที่กรมฯ รับผิดชอบดูแล เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากับธุรกิจให้เติบโต เป็นการขยายตลาด การส่งออก และเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศ โดยมีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 158 คน เกินไปกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีแผนจัดสัมมนาภายใต้โครงการสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 4 ครั้ง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ สมุทรปราการ หนองคาย พระนครศรีอยุธยา และสงขลา เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความตกลงทาง การค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี 12 กรอบความตกลง และภายใต้ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่ไทยได้รับ 5 ระบบ ทั้งสหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช นอร์เวย์ และญี่ปุ่น

ขณะเดียวกัน ในช่วงการลงพื้นที่ จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ลงไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้วย เช่น กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (ROO) หลักเกณฑ์ข้อกำหนดในรายละเอียดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ขั้นตอนทางปฏิบัติในการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การตรวจสอบต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงการแนะนำระบบการให้บริการของกรมฯ ที่มุ่งให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Form-D และ e-CO) เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจเขาร่วมการสัมมนาในครั้งต่อไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร.02-547-4855 หรือ สายด่วน 1385 สัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

***************************

เอกสารแนบ