เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ชี้ช่องชิงตลาดส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ไก่จากคู่แข่ง| 102 

คต. ชี้ช่องชิงตลาดส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ไก่จากคู่แข่ง

กรมการค้าต่างประเทศชี้ช่องทางผู้ส่งออกไก่ไทยแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดไก่และผลิตภัณฑ์จากคู่แข่ง หลังบราซิลโดนอียูถอดรายชื่อ 20 โรงงานออกจากบัญชีที่ได้รับอนุญาตส่งออก และยังถูกจีนใช้มาตรการ AD ส่วนสหรัฐฯ มีปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ค้า แนะไทยวางแผนส่งออกสินค้าเข้าไปทดแทน มั่นใจยอดพุ่งแน่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกโลกมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่ง และเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย ได้ถูกสหภาพยุโรป (อียู) ถอดถอนรายชื่อโรงงาน 20 แห่งออกจากบัญชีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมเชื้อ Salmonella ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร ส่งผลให้สหภาพยุโรปได้หันมาหาแหล่งนำเข้าใหม่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บราซิลยังถูกจีนใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumpling measures) ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ อีกทั้งปัจจัยต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การผลิตและการส่งออกสินค้าไก่ของบราซิลลดลง ในขณะที่อุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหรัฐฯ ก็เติบโตช้า เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ตึงเครียดกับประเทศคู่ค้า ทำให้การส่งออกไปตะวันออกกลางและจีนลดลง

นายอดุลย์กล่าวว่า จากปัจจัยที่เกิดขึ้น ทำให้ตลาดส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ไก่ของไทย มีแนวโน้มการส่งออกที่สดใส เพราะสหภาพยุโรป ต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่ และไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้จากยอดการส่งออกไก่ไทยไปสหภาพยุโรปในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณ 250,835.8 ตัน เพิ่มขึ้น 11.21% มูลค่า 29,895.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.08%

ส่วนตลาดจีน ไทยก็มีโอกาสส่งออกไปแข่งกับสินค้าของบราซิลที่ถูกมาตรการ AD ทำให้สินค้าไทยมีต้นทุนต่ำกว่า และการขนส่งที่ใกล้กว่า ประกอบกับจีนได้เปิดให้มีการนำเข้าสินค้าไก่จากไทยแล้วตั้งแต่เดือนมี.ค.2561 ส่งผลให้สามารถขยายการส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปยังจีนได้มากขึ้น โดยตั้งแต่มี.ค.-ต.ค.2561 ส่งออกไปได้แล้วทั้งสิ้น 11,864.5 ตัน มูลค่า 1,171.6 ล้านบาท ขณะที่สหรัฐฯ ไทยมีโอกาสส่งออกไปยังตลาดที่เคยเป็นของสหรัฐฯ ทั้งตะวันออกกลางและจีน จากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ตรึงเครียด

อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดเดิมอย่างญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยมีสัดส่วน 50% และ 32.8% ตามลำดับ ยังมั่นใจว่าจะรักษาตลาดต่อไปได้ เพราะไก่ไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับของคู่ค้า และยังคาดว่าจะมีโอกาสส่งออกไปตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น อาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ไทยส่งออกสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วง 10 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ต.ค.) รวมกว่า 773,893.6 ตัน เพิ่มขึ้น 14.4% มูลค่า 91,133.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 4 รองจาก บราซิล สหรัฐฯ และจีน

***************************

เอกสารแนบ