เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ย้ำ “อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเงินในการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้า”| 115 

คต. ย้ำ “อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเงินในการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้า”

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตนำเข้าสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ อย่าหลงเชื่อนายหน้าหรือตัวแทนที่แอบอ้างเรียกค่าตอบแทนในการดำเนินการ ยันสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการว่ามีนายหน้าหรือตัวแทนแอบอ้างเรียกค่าตอบแทนจำนวนมากจากผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว เช่น รถเครนและรถส่วนบุคคล เป็นต้น โดยอ้างว่าหากต้องการขอใบอนุญาตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของกรมฯ ในวงเงินสูงนับแสนบาท

“ขอเรียนว่า การขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก มีกรอบเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยผู้ประสงค์จะนำเข้าสินค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ www.dft.go.th หรือขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ เพื่อยื่นคำขออนุญาตด้วยตนเอง ก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ”

ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ กรมฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 5 วันทำการ และเมื่อได้รับอนุมัติให้นำเข้าแล้ว ผู้ประกอบการสามารถขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะนำเข้าสินค้ามาติดต่อขอรับบริการหรือมาขอรับคำแนะนำด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องว่าจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการรายใดพบผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งเบาะแสโดยตรงต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หรือผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124 หรือ DFT Center 1385 หรือทางเว็บไซต์ www.dft.go.th เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

***************************

เอกสารแนบ