เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. เผยค้าชายแดนและผ่านแดน 11 เดือน 1.27 ล้านล้านบาท เพิ่ม 5.81% ส่วนปี 62 ตั้งเป้าท้าทาย 1.6 ล้านล้านบาท| 110 

คต. เผยค้าชายแดนและผ่านแดน 11 เดือน 1.27 ล้านล้านบาท เพิ่ม 5.81

ส่วนปี 62 ตั้งเป้าท้าทาย 1.6 ล้านล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศเผยมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน 11 เดือน มีมูลค่า 1.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.81% มาเลเซียนำโด่งค้าชายสูงสุดด้านการค้าชายแดน ตามด้วยสปป.ลาว เมียนมาและกัมพูชา ส่วนค้าผ่านแดน จีนตอนใต้ที่หนึ่ง ตามด้วยสิงคโปร์และเวียดนาม คาดทั้งปีน่าจะทำได้ 1.4 ล้านล้านบาท ส่วนปี 62 เคาะเป้าแบบท้าทายที่ 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 1,277,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.81% แยกเป็นการ ส่งออก 713,905 ล้านบาท ลดลง 0.39% และนำเข้า 563,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.87% เกินดุลการค้า 150,214 ล้านบาท และหากแยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มีมูลค่า 1,030,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เป็นการส่งออก 596,799 ล้านบาท ลดลง 0.38% นำเข้า 434,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.68% เกินดุลการค้า 162,797 ล้านบาท และมูลค่าการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ 246,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.14% เป็นการส่งออก 117,107 ล้านบาทลดลง 0.43% นำเข้า 129,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.51% ขาดดุลการค้า 12,583 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาการค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่า การค้ากับมาเลเซียยังครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 525,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.84% เป็นการส่งออก 270,385 ล้านบาท ลดลง 6.24%นำเข้า 255,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.62% ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 195,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.35% เป็นการส่งออก 118,545 ล้านบาท ลดลง  0.28% นำเข้า 77,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.33% เมียนมา มูลค่า 170,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.98% เป็นการส่งออก 96,557 ล้านบาท ลดลง 3.23% นำเข้ามูลค่า 80,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.91% และกัมพูชา มูลค่า 132,377ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.41% เป็นการส่งออก 111,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.94% นำเข้า 21,065 ล้านบาท ลดลง 2.84%

ส่วนการค้าผ่านแดน หากดูเป็นรายประเทศ จีนตอนใต้มีสัดส่วนการค้าสูงสุด มีมูลค่า 94,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.24% เป็นการส่งออก 30,622 ล้านบาท ลดลง 4.72% นำเข้า 63,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.40% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 80,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.67% เป็นการส่งออก 34,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.17 ล้านบาท นำเข้า 46,397 ล้านบาท 21.76% และเวียดนาม มูลค่า 71,581 ล้านบาท ลดลง 0.61% เป็นการส่งออก 52,255 ล้านบาท ลดลง 7.92% นำเข้า 19,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.54%

“แม้จะมีปัจจัยกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยกรมฯ ยังมั่นใจว่าการค้าชายแดนและผ่านแดนจะยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยมูลค่าของเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นเดือนสุดท้าย น่าจะทำได้ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ทำให้ทั้งปี 2561 การค้าชายแดนและผ่านแดนจะมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แบบท้าทาย คือ 1.5 ล้านล้านบาท แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล เพราะได้ทำกันอย่างเต็มที่แล้ว”นายอดุลย์กล่าว

นายอดุลย์กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีน.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 26 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา โดยได้เห็นชอบตั้งเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2562 แบบท้าทายเหมือนเดิม คือ มูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เพราะประเมินว่าอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ความผันผวนทางอากาศและภัยธรรมชาติ อัตราแลกเปลี่ยน มีทิศทางที่จะคลี่คลายลง และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการส่งออกในภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งไว้ที่ 8% ด้วย

ส่วนปัจจัยบวกที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน เช่น รัฐบาลเร่งดำเนินนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุน มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปรับลดขั้นตอน กฎระเบียบ เอกสารการค้า ทุกภาคส่วนของรัฐมีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังคงสดใส สินค้าไทยยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้าน

*********************

เอกสารแนบ