เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


คต. เปิดรับคืนโควตานำเข้าสินค้าเกษตร WTO 9 รายการปี 63 เพื่อจัดสรรครั้งที่ 2

คต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

“คต.” เผยสถิติการค้าชายแดน-ผ่านแดน เดือนมีนาคม 63

ฟิลิปปินส์เตรียมพร้อมคุมการส่งออกสินค้าสองทาง ในปี 2564

คต. เผยภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA และ GSP เดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 63

เวียดนามออกระเบียบเพื่อความปลอดภัยสินค้าของเล่นเด็ก

ไต้หวันแก้ไขกฎระเบียบรายการสารวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

คต.เปิดรับฟังความคิดเห็น ยกเลิกประกาศมาตรฐานไม้สักแปรรูป

เดนมาร์กไม่อนุญาตให้ใช้สาร PFAS  ในผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง

“คต.” เผยการค้าชายแดน-ผ่านแดน 2 เดือนปี 63 มูลค่าทะลุ 1.71 แสนล้าน