เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม

รัฐแคลิฟอร์เนีย แก้ไขกฎระเบียบเครื่องประดับที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ

รัฐโรดไอแลนด์ของสหรัฐฯ แก้ไขกฎระเบียบสารหน่วงการติดไฟ

คต. เผยข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติ RCEP เห็นชอบเกือบทั้งหมด

Happy Ending “ฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนการใช้มาตรการเซฟการ์ดสินค้าข้าวไทย”

สหรัฐฯ ประกาศระงับสิทธิ GSP ไทยบางส่วนชั่วคราว  อ้างไทยไม่คุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล

สหรัฐแก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยเก้าอี้เปลนั่งสำหรับทารก

คต. ย้ำ! กฎหมาย AC ไม่มีผลต่อผู้ทำการค้าโดยสุจริต

อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากไม้ไผ่

ตุรกีเปิดใช้งานระบบการตรวจออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ พร้อมออกกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้า “gelatin capsule” ที่มีส่วนประกอบของพืชหรือสัตว์