เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


คต. เชื่อมโยง e-Form D ASW กับเมียนมาและสปป.ลาว สำเร็จ

APi เชิญชวนผู้บริโภคร่วมช็อปสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในงาน “APi Parade 2020”

EU จำกัดปริมาณการใช้อลูมิเนียมและสารฟอร์มาลดีไฮด์ในของเล่น

คต. กางแผนปี 63 ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดโลก

พาณิชย์ยกเลิกประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางเดิมภายใต้ พ.ร.บ. นำเข้าส่งออก

รัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนสัตว์

เกาหลีใต้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสผิวหนังได้

EU แก้ไขข้อกำหนดการใช้สาร DEHP และตะกั่ว

พาณิชย์ยกเลิกประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางเดิมภายใต้ พ.ร.บ. นำเข้าส่งออก  พร้อมเดินหน้าบังคับใช้มาตรการตาม พ.ร.บ. ใหม่

คต. เผยการค้าชายแดน-ผ่านแดน ในรอบ 11 เดือน มูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท