เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อแนะนำทูตศุลกากรในการเข้ารับตำแหน่ง German Customs Liaison Officer

คต. นำคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงศึกษาดูงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวพื้นนิ่ม รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงทดลองปลูกข้าวขาวพื้นนิ่มพันธุ์ต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

แถลงข่าว “API Connect” และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการสร้างกลิ่นรสด้วยกระบวนการชีวนวัตกรรม (Flavor Creative throughout Bio-Innovation)” ระหว่าง บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พ.ศ. 2561 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และพิธีแถลงข่าวการจัดโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run 2018

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้การตอนรับ H.E. Bounmy Manivong รัฐมนตรีช่วยว่าการอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว

การสัมมนา เรื่อง APi Goes China

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

Page 1 of 26First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่