เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


คต. ร่วมภูมิใจ 1 ใน 7 หน่วยงานในส่วนกลางจาก 9,075 หน่วยงานทั่วประเทศโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

งานสัมมนาหัวข้อ “ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road”

งานแสดงสินค้านวัตกรรมข้าว ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาบางนา (APi Channel @ Central Bangna)

กรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับ คณะผู้แทนศุลกากรสาธารณรัฐเกาหลี

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 97 ปี

คณะผู้แทนด้านการค้าและการลงทุนไทยไปเจรจาการค้าการลงทุนกับรัฐฉาน ประเทศเมียนมา

ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทำพิธีปล่อยรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์กรเชื่อมโยงสู่สากล

คณะตรวจสอบภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า

Page 1 of 15First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่