เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


การประชุมโครงการอบรม The Executive Leadership Program for Thailand

ขอแสดงความยินดีในโอกาส นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2561

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

กรมสรรพสามิตนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมองค์กร ก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

สัมมนาหัวข้อเรื่อง “การค้าก้าวไกล...ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์”

Welcome The Singapore Maiay Chamber of Commerce and Industry (SMCCI) and Singapore Enterprises 11-13 Decemaber 2018

กรมการค้าต่างประเทศรับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Page 1 of 28First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่