เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


งานสัมมนา “มหากาพย์สงครามการค้า...เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร”

 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

งานกิจกรรม Open House ของกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก ของกรมการค้าต่างประเทศ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจ้างพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า

งานสัมมนา เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)

ถวายพระพรชัยมงคลพระบรมวงศ์ ที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศเฉลิมพระนามาภิไธย และพระนาม

สัมมนา เรื่อง รู้ลึก รู้ซึ้ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์อาเซียน-จีน

Page 1 of 32First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่