เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2560  ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560

คณะผู้นำเข้าข้าวฮองกงศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปีปีการเพาะปลูก 2560/61 และศึกษาเกี่ยวข้าวในแปลงนา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ณ วัดวิเวกวายุพัด ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 ตุลาคม 2560

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรและร่วมปลูกดอกดาวเรือง

พิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนแม่สาย-รัฐฉาน

มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการใช้ระบบออนไลน์ ณ ด่านชายแดน ไทย-เมียนมา

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตรวจสอบภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าดั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี เขตนางพลัง กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการใช้ระบบออนไลน์ ณ ด่านชายแดน ไทย-เมียนมา

Page 1 of 16First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่