เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


งานช็อปสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงาน APi Parade 2020

พาณิชย์ !! เคาะแก้ปัญหาซาเล้งและขยะกระดาษ ยกเป็นประวัติศาสตร์ รอบ 100 ปี ที่อาชีพนี้เข้าร่วมเจรจาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 วัด 99 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่าที่เข้าพบหารือ และขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะรีไซเคิล

ตอบรับคณะศึกษาดูงานกรมอามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการค้าต่างประเทศ

สัมมนา เรื่อง “ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า”

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อบรมผู้ประกอบการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตอบโต้การหลับเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

ประชุมหารือ TCWMD
 ประชุมหารือ TCWMD
 22 พฤศจิกายน 2562 | 173

The International Agricultural Products Business Matching
 The International Agricultural Products Business Matching
 20 พฤศจิกายน 2562 | 75

Page 1 of 34First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่