เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


สัมมนา เรื่อง ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

เสวนาหัวข้อ Fake News ภัยสื่อสารในยุคดิจิทัล Vs การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประหานครหลวง สำนักงานใหญ่

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สร้างความผาสุข) กิจกรรมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ขอแสดงความยินดีในโอกาส นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาขยะกระดาษตกต่ำ

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาดูงานการประปานครหลวง เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

งานช็อปสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงาน APi Parade 2020

Page 1 of 35First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่