เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
8 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม
เยี่ยมคารวะ
สาระสำคัญ
คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้าข้าวไทย – ฮ่องกง และแนวทางการขยายตลาดข้าวในฮ่องกง ในงานโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
15-16 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
อบรมเรื่อง “ทำไมต้อง e-Form D ASW” ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนัก/กอง
บก.

 


วัน/เดือน/ปี
15-17 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์/ จัดกิจกรรมขยายและเชื่อมโยงตลาด
สาระสำคัญ
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า กับผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ (Out-going) ณ ประเทศสิงคโปร์
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
23-25 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา ถ่ายทอดนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ จ.ชลบุรี
สำนัก/กอง
สบย.