เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
16-20 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (YEN-D Program at the frontier) รุ่นชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
19-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม
มหกรรมการค้าชายแดน
สาระสำคัญ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT trade Fair) และ BIMP-EAGA ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
19-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม
งานแสดงสินค้า
สาระสำคัญ
งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi Roadshow 2018) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนัก/กอง
สกน.

 


วัน/เดือน/ปี
20 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
“เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนัก/กอง
สกน.