เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
18 กันยายน 2561
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา เรื่อง "การค้าก้าวไกล..ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์" ณ โรงแรม เรือรัษฎา จังหวัดตรัง
สำนัก/กอง
สก.

 


วัน/เดือน/ปี
19-20 กันยายน 2561
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา เรื่อง "การติดตามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. TCWMD และติดตามการใช้ระบบ e-TCWMD" ณ กรมการค้าต่างประเทศ
สำนัก/กอง
บม.

 


วัน/เดือน/ปี
28-29 กันยายน 2561
กิจกรรม
คืนสู่เหย้า
สาระสำคัญ
โครงการคืนสู่เหย้าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Reunion : YEN-D Reunion) Vol. ๒ ณ จ.กาญจนบุรี
สำนัก/กอง
คท.