เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
16-18 มกราคม 2562
กิจกรรม
คณะผู้แทน
สาระสำคัญ
จัดคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย และกิจกรรม Road Show โครงการ YEN-D Plus ณ ประเทศอินโดนีเซีย
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
19 มกราคม 2562
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
อบรมหลักสูตร “การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า
สำนัก/กอง
สล.

 


วัน/เดือน/ปี
25 มกราคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนาเรื่อง “การค้าก้าวไกล...ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์“ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จ. เชียงใหม่
สำนัก/กอง
สก.

 


วัน/เดือน/ปี
26 มกราคม 2562
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
อบรมหลักสูตร “กฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ Self Certification & Registered Exporter” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า
สำนัก/กอง
สล.

 


วัน/เดือน/ปี
30-31 มกราคา 2562
กิจกรรม
Road Show
สาระสำคัญ
โครงการจัดกิจกรรม Road Show โครงการ YEN-D Plus ณ ประเทศมาเลเซีย
สำนัก/กอง
คท.