เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
18 ธันวาคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา เรื่อง "ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม อัศวรรณ จังหวัดหนองคาย
สำนัก/กอง
สก.