เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
25-30 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม
อบรม
สาระสำคัญ
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย (YEN-D Program Season V) รุ่นไทย – มาเลเซีย ณ โรงแรมพรีลูด จ.กาญจนบุรี และ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
27-29 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม
ประชุม
สาระสำคัญ
การจัดประชุม Thailand Rice Convention ๒๐๑๙ (TRC 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
คข.

 


วัน/เดือน/ปี
29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562
กิจกรรม
ร่วมกิจกรรม
สาระสำคัญ
งานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๒ (THAIFEX – World of Food Asia ๒๐๑๙) ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
สำนัก/กอง
คข.

 


วัน/เดือน/ปี
30 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
เรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (AHKFTA)” ณ ห้องสัมมนา ๕ – ๙ ชั้น ๒ อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (รัชดา)
สำนัก/กอง
สก.