เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
26 มีนาคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา “Industry Outreach : ติดตามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. TCWMD และระบบ e-TCWMD” ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง
สำนัก/กอง
บม.

 


วัน/เดือน/ปี
28 มีนาคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา “Industry Outreach : ติดตามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. TCWMD และระบบ e-TCWMD” ณ โรงแรม เคปราชา จ.ชลบุรี
สำนัก/กอง
บม.

 


วัน/เดือน/ปี
30 มีนาคม 2562
กิจกรรม
อบรม
สาระสำคัญ
อบรมหลักสูตร “ขั้นตอนและกระบวนการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า
สำนัก/กอง
สล.

 


วัน/เดือน/ปี
31 มีนาคม ภึง 2 เมษายน 2562
กิจกรรม
สาระสำคัญ
จัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเดินทางเยือนประเทศเมียนมา ณ ประเทศเมียนมา
สำนัก/กอง
คท.