เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
12-14 ก.พ. 2561
กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สาระสำคัญ
เรื่อง “การรายงานการนำเข้า – ส่งออก ภายใต้ระบบงานการรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ณ ห้องอบรม EDI ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ ๕ ชั้น
สำนัก/กอง
บม.

 


วัน/เดือน/ปี
22 ก.พ. 2561
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
เรื่อง “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
สกน.

 


วัน/เดือน/ปี
23-25 ก.พ. 2561
กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สาระสำคัญ
เรื่อง “กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง” ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
สำนัก/กอง
ศท.

 


วัน/เดือน/ปี
26 ก.พ. 2561
กิจกรรม
ต่อยอดงานวิจัย สินค้าเกษตรไทย
สาระสำคัญ
โครงการต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เกษตรกับนักลงทุนและผู้ประกอบการ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
สกน.