เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
3-5 พ.ค. 2561
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
“เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” และงานแสดง/จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมภายใต้งาน “Agrinnovation 2018” ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น และเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น
สำนัก/กอง
สกน.

 


วัน/เดือน/ปี
4-6 พ.ค. 2561
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
“กฎหมายน่ารู้เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ” ณ โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง จ. นครราชสีมา
สำนัก/กอง
สล., กม.

 


วัน/เดือน/ปี
19-23 พ.ค. 2561
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) Season IV รุ่นที่ ๓ ไทย – เมียนมา ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
29 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 2561
กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด
สาระสำคัญ
สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการส่งออก ในงาน THAIFEX ๒๐๑๘ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
สำนัก/กอง
สกน.