เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
17-22 ก.ย. 2560
กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สาระสำคัญ
เพิ่มศักยภาพการใช้ระบบออนไลน์ ณ ด่านชายแดนไทย – เมียนมา” เพื่อให้ความรู้แก่ภาครัฐของเมียนมา ณ จ.นนทบุรีและ จ.ชลบุรี
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
12-14 ก.ย. 2560
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
เตรียมรุกบุกตลาดอินโดจีนและจีนตอนใต้ ณ จ.มุกดาหาร
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
11 ก.ย. 2560
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
สก.

 


วัน/เดือน/ปี
7 ก.ย. 2560
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สำนัก/กอง
บร.

 


วัน/เดือน/ปี
6-8 ก.ย. 2560
กิจกรรม
จัดคณะผู้แทน
สาระสำคัญ
เดินทางเยือนเวียงจันทน์ หลวงพระบาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย – ลาว ณ ประเทศ สปป.ลาว
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
5-7 ก.ย. 2560
กิจกรรม
จัดคณะผู้แทน
สาระสำคัญ
เดินทางเยือนรัฐมะละกาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ประเทศมาเลเซีย
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
1-3 ก.ย. 2560
กิจกรรม
จัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า
สาระสำคัญ
จัดกิจกรรม APi Channel @ Central Bangna จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมข้าว ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล บางนา
สำนัก/กอง
สกน.

 


วัน/เดือน/ปี
๓๑ ส.ค. – ๒ ก.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรม
เจรจาจับคู่ธุรกิจ
สาระสำคัญ
เดินทางเยือนนครโฮจิมินห์ เพื่อหารือการค้าและการลงทุน เจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการ YEN-D ไทย กับ ผู้ประกอบการ YEN-D เวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
๓๐ ส.ค. – ๒ ก.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรม
จัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า
สาระสำคัญ
กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงาน APi Channel @ Suwannabhumi เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมข้าว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
สำนัก/กอง
สกน.

 


วัน/เดือน/ปี
๒๕ – ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐
กิจกรรม
มหกรรม การค้าชายแดน
สาระสำคัญ
การจัดมหกรรมการค้าชายแดน Border Trade @ Maesai ณ อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
สำนัก/กอง
คท.