เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
29 มกราคม 2563
กิจกรรม
กิจกรรมสัมพันธ์
สาระสำคัญ
กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
สำนัก/กอง
บก.

 


วัน/เดือน/ปี
4-6 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม
คณะผู้แทน
สาระสำคัญ
ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางไปพบปะหารือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของประเทศญี่ปุ่น (MAFF) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
สำนัก/กอง
คข.

 


วัน/เดือน/ปี
10-17 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม
ร่วมงาน
สาระสำคัญ
งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์นานาชาติ BIOFACH ๒๐๒๐ ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
13-16 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม
มหกรรมการค้าชายแดน
สาระสำคัญ
งานมหกรรมการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ จ.นราธิวาส
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
14-22 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม
ร่วมงาน
สาระสำคัญ
งานแสดงสินค้า Gulfood ๒๐๒๐ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สำนัก/กอง
คข., สกน.

 


วัน/เดือน/ปี
16-20 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม
ประชุม
สาระสำคัญ
คณะกรรมการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ครั้งที่ ๘ ณ เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำนัก/กอง
คข.

 


วัน/เดือน/ปี
20 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา เรื่อง "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
สำนัก/กอง
บร.

 


วัน/เดือน/ปี
25 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สร้างแรงบันดาลใจ “APi Inspirational Talk ๒๐๒๐” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
สกน.