เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


กรมฯ ขอชี้แจงกรณีนายวัชระ  เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตว่า มีข้อพิรุธในการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม

ประกาศ! เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จะปิดระบบ EDI และวันที่ 1 มกราคม 2561 กรมฯ จะปิดระบบ DS

เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อ “ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road” ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

ประกาศ แบบพิมพ์หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา (ร.๔)

การนำเข้าสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

ประกาศด่วน! เรื่อง การขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการแบบ Paperless ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนำเสนอข่าวกรณีการประมูลข้าวไปสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภค วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ชี้แจงปัญหาการประมูลข้าวของรัฐบาล วันที่ 14 สิงหาคม 2560

ประกาศ! กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงกระบวนงานการออก FORM C/O ประเภทต่างๆ

ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 นำเสนอข่าว กรณีที่โกดังข้าว 8 แห่ง เรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้