เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไทยเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูล e-Form D กับเมียนมา สปป.ลาว และฟิลิปปินส์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์

APi ขอเชิญเข้าร่วมช็อปสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงาน APi Parade 2020 ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2563 ณ บริเวณ Zone C ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

การจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563

เปิดให้ยื่นขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวฯ ตามความตกลง WTO ปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2563

ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Port of Discharge ของ Form D ที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

หลักการจัดทำทะเบียนการนำเข้าสินค้าที่ถูกไต่สวน AC และการเรียกเก็บอากร AD/CVD ย้อนหลัง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 8 มกราคม 2563)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2562)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2562)