เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตา ปี 2561

ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจะให้บริการออก e-Form D เต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบ ASW สำหรับ 4 ประเทศนำร่อง (ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย)

การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation : GDPR)

ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ประกอบการในการแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตรฯ ที่ได้รับการจัดสรร สำหรับการนำเข้าในปี 2561 ภายในเดือนมิถุนายน 2561

ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะอำนวยความสะดวกในการขอรับ FORM C/O พิกัด 25-97 คลิกรายละเอียด

ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ อ.2

ประกาศ การให้บริการที่สาขารัชดา  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักบริการการค้าต่างประเทศสาขารัชดา (เดิม) จะย้ายไปรวมกับสาขารัชดา (ใหม่) ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ประตู 3 จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้

ประกาศ การยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัดฯ 25-97 การณีขอ Form c/o วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน REX System