เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


การนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลง TAFTA และความตกลง TNZCEP ปี 2561

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกรายละเอียด)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2562ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก

ประกาศ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form D

ประกาศ! ผลการจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้า 11 รายการ สำหรับปี 2562

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

ประกาศ! กำหนดการใช้งานสกุลเงินอื่นๆ ของ Form E ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

เปิดรับสมัคร!! หลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง หลักสูตรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนย นมและครีม และเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (WTO) และผลการจัดสรรปริมาณนมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนย (ไทย - ออสเตรเลีย)-(ไทย - นิวซีแลนด์) สำหรับปี 2562