เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศปิดบริการ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ | 445 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ 


 

ปิดให้บริการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
(เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช)


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4830, 02-547-4838, 02-547-4810 สายด่วน 1385

เอกสารแนบ