เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ณ อำเภอสุไหงโก-ลก ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 (คลิกสมัคร) | 976 

โครงการมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ 

      กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562
      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทย (90 คูหา) และมาเลเซีย (30 คูหา) การจัดนิทรรศการ (Showcase) การเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การประชุมภาครัฐและเอกชนไทย-มาเลเซีย การสัมมนาผู้ประกอบการ คลินิกการค้าชายแดน 

รายละเอียดการรับสมัคร
     1) จำนวนที่เปิดรับสมัคร

         - การแสดงและจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการไทย 90 คูหา (ฟรีค่าคูหา )
         - การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) จำนวนไม่น้อยกว่า 20 บริษัท
        * ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือ ทั้งสองกิจกรรมพร้อมกัน
     2) สถานที่จัดงาน : สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
     3) กำหนดจัดงาน : วันที่ 26 – 28 เมษายน 2562
         - การแสดงและจำหน่ายสินค้า วันที่ 26 – 28 เมษายน 2562
         - การจับคู่เจรจาธุรกิจ วันที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)
     4) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าและมีความพร้อมในการส่งออก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจาก 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ที่มีความพร้อมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
     5) กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและของใช้ในบ้าน สินค้าแฟชั่น บริการขนส่งและยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เป็นต้น
     6) กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2562
     7) ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก (เจรจาธุรกิจ) วันที่ 4 เมษายน 2562
     8) อบรมการเจรจาธุรกิจ วันที่ 9 เมษายน 2562 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
     9) เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณณฐพงศ์ / คุณปริญดา เบอร์ติดต่อ 02 547 4732
   10) การส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
         - ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ CMVDFT@GMAIL.COM หรือ สมัครออนไลน์ผ่าน QR Code ด้านล่าง
         - ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


เอกสารแนบ