เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนนักธุรกิจ ไทยเดินทางเยือนเมียนมา | 322 


รมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนนักธุรกิจ ไทยเดินทางเยือนเมียนมา


สถานที่ ณ นครย่างกุ้งและเมืองพะโค 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2562
จัดโดย  กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
ติดต่อสอบถามโทร 02 547 5099 โทรสาร 02 547 4728 หรืออีเมล์ ticdgroup2@gmail.com

เอกสารแนบ