เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ (ด่วน) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) | 1192 

           ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) ชนิดกระดาษต่อเนื่อง โดยใช้แบบพิมพ์รูปแบบใหม่ ทั้งเอกสารต้นฉบับและสำเนา เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตฯ แบบ Paperless ในอนาคต รายละเอียดแบบพิมพ์ฯ รูปแบบใหม่ ดังนี้

           1. เปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 สีขาว โดยเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจะลงนามแบบสดดังเดิม
           2. เปลี่ยนแปลงสีตราครุฑกรมฯ จากสีแดงเป็นสีดำ
           3. เพิ่ม QR Code มุมล่างซ้ายของแบบพิมพ์ฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านทางระบบ QR Verification ได้ด้วยตนเอง

           หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4828 หรือ 0-2547-4756 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ สายด่วน 1385

เอกสารแนบ