เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2562 | 713 


           - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2562


           - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555


 หมายเหตุทั้งนี้ผู้นำเข้าต้องรายงานการนำเข้าเดือนมกราคม 2562 ให้ครบถ้วน และส่งกรมฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารแนบ