เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form D | 962 


               ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กรมฯ กำหนดใช้พิกัดศุลกากรปี 2017 (HS 2017) ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) (ยกเว้นเวียดนามยังคงใช้ HS 2012) 

               วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับปรุงระบบ Form D และวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้งานระบบ Form D HS 2017 

               ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML File สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th >> ข้อมูลและ ดาวน์โหลด >> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : natthapong@nti.co.th) 

              ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริงได้จาก link (คลิกรายละเอียด) 

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385

เอกสารแนบ