เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ปิดให้บริการในวันที่ 12 และ 24 สิงหาคม 2562 ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ (คลิกรายละเอียด) | 2025 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ 


ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

(เนื่องจากเป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)


ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
(เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2511 3021-28, 0 2134 0944 หรือสายด่วน 1385

เอกสารแนบ