เปลี่ยนการแสดงผล

คู่มือประชาชน


4 ขั้นตอนขอฟอร์มกับกรมการค้าต่างประเทศ

3 ขั้นตอนการตรวจสอบพิกัดศุลกากรเพื่อขอ Form ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจของกรมการค้าต่างประเทศ

การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ

ทำความรู้จัก 3 มาตรการเยียวยาทางการค้า

มาตรการสิ่งแวดล้อม (Environment Measures)

มาตรการทางเทคนิค (Technical Barriers to Trade : TBT)

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)

ทำความรู้จักมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures : NTMs)

กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือ ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562