เปลี่ยนการแสดงผล

คู่มือประชาชน


มาตรการสิ่งแวดล้อม (Environment Measures)

มาตรการทางเทคนิค (Technical Barriers to Trade : TBT)

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)

ทำความรู้จักมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures : NTMs)

กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือ ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

ผู้ผลิต-ผู้ส่งออกไทย รู้เท่าทันสารเคมีปนเปื้อนก่อนส่งทุเรียนไปไต้หวัน

เรื่องที่ผู้ส่งออกไทย ต้องรู้ ก่อนส่งมังคุดบุกไต้หวัน

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า หม้อหุงข้าว

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า หลอดไฟ

ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน ระบบ Gas