เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
15-16 สิงหาคม 2562
กิจกรรม
ประชุม
สาระสำคัญ
การจัดการประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 39 (The 39th Meeting of The ASEAN Food Security Reserve Board: AFSRB) ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
คข.