เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
13 สิงหาคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนาเรื่อง “มหากาพย์สงครามการค้า...เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร” ณ เมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
สก.