เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
28 มีนาคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา “Industry Outreach : ติดตามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. TCWMD และระบบ e-TCWMD” ณ โรงแรม เคปราชา จ.ชลบุรี
สำนัก/กอง
บม.