เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
26 มีนาคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนา “Industry Outreach : ติดตามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. TCWMD และระบบ e-TCWMD” ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง
สำนัก/กอง
บม.