เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
25 มกราคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนาเรื่อง “การค้าก้าวไกล...ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์“ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จ. เชียงใหม่
สำนัก/กอง
สก.