การค้าผ่านแดน

นิยามการค้าผ่านแดน

          การค้าผ่านแดน  หมายถึง การค้าที่ผ่านเข้าและออกด้านชายแดนโดยสินค้าจะขนส่งผ่านแดน

          จากประเทศต้นทางผ่านประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศที่สามที่มีชายแดนติดกัน