ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
 

รายละเอียด

 ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)

           ASEAN Trade in Goods Agreement และ คำแปลภาษาไทย

           Annex1 Index

           Annex2 Tariff Schedules 

           Annex3 PSR2009 (Revised PSR2007)

           Annex4 ITA Product

           Annex5 Guildlines for Calculating

           Annex6 Partial Cumulation

           Annex7 ATIGA Form D

          Annex8 Operational Certification Procedures : OCP

          Annex9 SPS Measures

        Self-Certification Pilot Project1 OCP 

 ไฟล์เอกสาร :
ไฟล์
ไม่พบข้อมูล
ผู้อัพโหลดเนื้อหา : host Account
วันที่แก้ไขล่าสุด : 16 สิงหาคม 2556