เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

หน้าแรกเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศ! สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า (ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ยางรถใหม่ พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ และเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำร้อนระบบก๊าซ) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2560 ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย เชียงราย ตาก และมุกดาหาร)

บริการจากกรมDFT Service

ระบบบริการ  e Service
บริการข้อมูล Information
กฎหมาย Law

ข่าวสารDFT NEWS

 
ข่าวกรมการค้าต่างประเทศทั้งหมด
 
ข่าวอบรม / สัมมนาทั้งหมด
 
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด